Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GEX
Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam
52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
84.3.9726245
0100100512
Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Phạm Tuấn Anh - Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
26/10/2015
2.668.000.000
266.800.000
266.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/07/2017 05/07/2017 Trả CP thưởng
2 19/05/2017 22/05/2017 02/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/04/2017 05/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi