Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
FHS
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
60-62 Lê Lợi, Phường Bến nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
02838225446
0304132047
Phạm Minh Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Lê Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ kiêm KTT
Bình thường
Hoạt động
01/11/2018
91.082.770
9.108.277
9.108.277
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 3 bản ghi