Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FBC
CTCP Cơ khí Phổ Yên
phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
02083863694
4600355393
Hà Thế Dũng - Giám đốc
Hà Thế Dũng - Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
20/10/2017
37.000.000
3.700.000
3.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2019 02/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/06/2018 26/06/2018 24/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2018 20/03/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/03/2019 15:12 Báo cáo thường niên 2018
2 18/03/2019 09:01 Báo cáo tài chính năm 2018
3 09/04/2018 08:29 Báo cáo thường niên 2017
4 26/03/2018 08:58 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi