Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EVF
Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
Tầng 14,15,16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
02422229999
0102806367
Bùi Xuân Dũng - Tổng giám đốc
Hoàng Mạnh Hải
Bình thường
Hoạt động
07/08/2018
2.500.000.000
250.000.000
250.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/12/2018 19/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 6 bản ghi