Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
EVF
Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
Tầng 14,15,16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
02422229999
0102806367
Bùi Xuân Dũng - Tổng giám đốc
Hoàng Mạnh Hải
Bình thường
Hoạt động
07/08/2018
2.500.000.000
250.000.000
250.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/10/2018 09:11 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
2 19/09/2018 09:21 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
  Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/10/2018 09:11 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
2 19/09/2018 09:21 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
  Tổng số 2 bản ghi