Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EMS
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- CTCP
Số 1 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
02437575577
0101826868
Lê Quốc Anh - Tổng giám đốc
Lê Khái Phương - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
05/01/2018
91.591.280
9.159.125
9.159.125
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/04/2018 06/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 02/04/2018 14:05 Báo cáo tài chính năm 2017
2 02/04/2018 11:44 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 2 bản ghi