Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
EMS
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- CTCP
Số 1 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
02437575577
Lê Quốc Anh - Tổng giám đốc
Lê Khái Phương - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
05/01/2018
91.591.280
9.159.125
9.159.125
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu