Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EME
CTCP Điện Cơ
Số 06, Đường 3/2, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh
(84-8) 38651598
0301900678
Đặng Minh Đại - Giám Đốc
Đặng Minh Đại - Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
17/07/2017
37.802.980
3.780.298
3.780.298
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu