Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DVN
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội
043 844 3151
0100109385
Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
Đinh Xuân Hấn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/05/2017
2.370.000.000
237.000.000
237.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/04/2018 06/04/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi