Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DVN
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội
043 844 3151
Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
Đinh Xuân Hấn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/05/2017
2.370.000.000
237.000.000
237.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/08/2017 10:27 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017
    Tổng số 1 bản ghi