Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DVC
CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
Số 3 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
031-3827 970
0200408318
Hà Văn Tiến - Tổng Giám đốc
Cao Thị Yến - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
13/12/2013
60.466.370
6.046.637
6.046.637
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2019 18/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/12/2018 25/12/2018 10/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/02/2018 23/02/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 08/12/2017 11/12/2017 05/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi