Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTG
CTCP Dược phẩm Tipharco
Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
0733 871 817
1200100557
Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/02/2017
53.982.500
5.398.250
5.398.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/09/2017 02/10/2017 12/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/05/2017 22/05/2017 02/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 19/05/2017 22/05/2017 02/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 30/03/2017 31/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/04/2018 17:58 Báo cáo thường niên 2017
2 04/04/2018 19:36 Báo cáo tài chính năm 2017
3 24/04/2017 13:59 Báo cáo thường niên 2016
4 05/04/2017 09:10 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 4 bản ghi