Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DTE
CTCP Đầu tư Năng Lượng Đại Trường Thành Holdings
Biệt thự CPV 5-41 Vimhomes Central Park (khu Tân cảng) 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM
0906578977
0313939535
Lê Văn Khoa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Lê Xuân Thanh - Phó TGĐ
Bình thường
Hoạt động
31/12/2020
507.258.870
50.725.887
50.725.887
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu