Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DP1
CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1
87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
024.38643327
0100108536
Nguyễn Doãn Liêm - Tổng giám đốc
Nguyễn Doãn Liêm - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/06/2018
209.790.000
20.979.000
20.979.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/08/2018 09:31 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
2 25/07/2018 16:46 Báo cáo tài chính quý 2/2018
    Tổng số 2 bản ghi