Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DM7
CTCP Dệt May 7
109A Trần Văn Dự, phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
02838425372
0300509782
Lại Thị Bảy - CT HĐQT
Kiều Hồ Quang Huy - Nhân viên phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Niêm yết mới
15/10/2018
154.111.000
15.411.100
15.411.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 25/10/2018 09:16 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
  Tổng số 1 bản ghi
  Tổng số 3 bản ghi