Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DKP
CTCP Dược khoa
Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
02439332607
0101326329
Nguyễn Trường Giang - Tổng Giám đốc
Nguyễn Trường Giang - Tổng Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
10/10/2018
30.039.100
2.992.910
3.003.910
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu