Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DHN
CTCP Dược phẩm Hà Nội
170 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
0243 511 6142
0101337659
Phạm Thị Tuân - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Thị Tuân - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
19/04/2018
62.909.000
6.290.900
6.290.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu