Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DHN
CTCP Dược phẩm Hà Nội
170 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
0243 511 6142
0101337659
Phạm Thị Tuân - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Thị Tuân - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/04/2018
62.909.000
6.290.900
6.290.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/07/2018 25/07/2018 15/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 14/06/2018 15:47 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 1 bản ghi