Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
DCR
CTCP Gạch men Cosevco
Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
0236 3732 368
0400347937
Vũ Tuấn Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Từ Thị Hiền - Thư ký
Bình thường
Niêm yết mới
08/10/2018
65.000.000
6.500.000
6.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 14/11/2018 08:43 Thay đổi nhân sự
2 05/11/2018 14:11 Thay đổi nhân sự
  Tổng số 2 bản ghi