Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CSI
CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam
F301 Tòa nhà TTTM Grand plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
02439260099
96/UBCK-GP
Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch HĐQT
Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
15/03/2019
168.000.000
16.800.000
16.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 15/03/2019 15:46 Báo cáo thường niên 2018
  Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 15/03/2019 15:46 Báo cáo thường niên 2018
  Tổng số 1 bản ghi