Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CSI
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam
F301, tầng 3, Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
(84-4) 3926 0099
96/UBCK-GP
Wang Wei Ya - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Hoàng Xuân Hùng - TGĐ kiêm Phó CTHĐQT
Bình thường
Hoạt động
01/01/0001
168.000.000
16.800.000
16.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/08/2019 15:18 Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
2 24/07/2019 10:09 Báo cáo tài chính quý 2/2019
3 24/04/2019 09:02 Báo cáo tài chính quý 1/2019
4 15/03/2019 15:46 Báo cáo thường niên 2018
    Tổng số 4 bản ghi