Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CHS
CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh
08.38536883
0300423479
Huỳnh Trí Dũng - Tổng giám đốc
Huỳnh Trí Dũng - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/01/2017
284.000.000
28.400.000
28.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2018 04/06/2018 21/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/12/2017 25/12/2017 08/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 06/10/2017 09/10/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 06/10/2017 09/10/2017 19/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 12/06/2017 13/06/2017 29/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 15 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>