Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEN
CTCP CENCON Việt Nam
Tầng 5, Tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam
0246 285 0292
0107268056
Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Hữu Thường - Ủy viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
15/06/2018
13.092.000
1.309.200
1.309.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/10/2018 29/10/2018 12/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 09/08/2018 10/08/2018 16/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu