Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEG
CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
Tầng 19 tòa nhà GELEX, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
043. 854.4898
0100947309
Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Bích Hạnh - Phó phòng tổng hợp; Thư ký công ty
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
17/05/2017
38.000.000
3.800.000
3.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/04/2019 22/04/2019 11/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/10/2018 24/10/2018 09/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/04/2018 23/04/2018 12/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 28/06/2017 29/06/2017 20/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi