Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEC
CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
21A Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội
(84-4) 38455777
0100103520
Nguyễn Công Thắng - Giám đốc
Trương Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm Soát
Bình thường
Hoạt động
13/03/2014
59.770.360
5.977.036
5.977.036
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2018 12/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/08/2017 28/08/2017 20/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/03/2017 10/03/2017 15/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi