Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CDP
CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha
Tòa nhà 509 -515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
02838651909
0300483319
Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
13/07/2018
182.700.000
18.270.000
18.270.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/08/2018 08:40 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (công ty mẹ và hợp nhất)
    Tổng số 1 bản ghi