Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CCM
Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ
Quốc lộ 80, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt
07103.859216_859316
1800553319
Thái Minh Thuyết - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Lê Hoàng Kha - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính
Bình thường
Hoạt động
06/07/2018
61.999.000
6.199.896
6.199.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/07/2018 08:44 Báo cáo tài chính quý 2/2018 (công ty mẹ)
  Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/07/2018 08:44 Báo cáo tài chính quý 2/2018 (công ty mẹ)
  Tổng số 1 bản ghi