Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CCM
Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ
Quốc lộ 80, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt
07103.859216_859316
1800553319
Thái Minh Thuyết - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Lê Hoàng Kha - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính
Bình thường
Hoạt động
06/07/2018
61.999.000
6.199.896
6.199.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
    Tổng số 4 bản ghi