Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CC4
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4
243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
0243 766 9864
0100105574
Trần Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Đỗ Thị Bích Thủy - Phó Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
28/07/2017
160.000.000
16.000.000
16.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 03/05/2018 04/05/2018 25/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/05/2018 08:51 Báo cáo thường niên 2017
2 16/04/2018 13:24 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 2 bản ghi