Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BWS
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 14 Đường 30/4, P9, Tp Vũng Tàu, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
02543838324
350010386
Đinh Chí Đức - Tổng Giám đốc
Lê Thị Thanh Thủy
Bình thường
Hoạt động
28/11/2017
600.000.000
60.000.000
60.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/03/2018 06/03/2018 07/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/12/2017 28/12/2017 09/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 08/12/2017 11/12/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 5 bản ghi