Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BWS
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 14 Đường 30/4, P9, Tp Vũng Tàu, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
02543838324
350010386
Đinh Chí Đức - Tổng Giám đốc
Lê Thị Thanh Thủy
Bình thường
Hoạt động
28/11/2017
600.000.000
60.000.000
60.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 05/03/2018 06/03/2018 07/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/12/2017 28/12/2017 09/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/12/2017 11/12/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/04/2018 16:38 Báo cáo tài chính quý 1/2018
2 30/03/2018 09:56 Báo cáo thường niên 2017
3 16/03/2018 10:54 Báo cáo tài chính năm 2017
4 23/01/2018 08:34 Báo cáo tài chính quý 4/2017
5 24/11/2017 09:56 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
    Tổng số 5 bản ghi