Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSR
CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
208 Đại Lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
0255 3825 825
4300378569
Trần Ngọc Nguyên - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
01/03/2018
31.004.996.160
241.427.969
241.427.969
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu