Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BSR
Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
208 Đại Lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
0255 3825 825
4300378569
Trần Ngọc Nguyên - Tổng Giám đốc
Trần Ngọc Nguyên - Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
01/03/2018
35.008.973.766
241.427.969
241.427.969
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu