Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSP
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Khu công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam nông, tỉnh Phú Thọ
(0210) 3650 688
2600393941
Bùi Văn Thiềng - Giám đốc
Trần Thị Liên - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
10/08/2016
125.000.000
12.500.000
12.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/11/2018 13/11/2018 14/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/05/2018 07/05/2018 26/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/03/2018 28/03/2018 15/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/01/2018 05/01/2018 25/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 14/06/2017 15/06/2017 29/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
7 28/04/2017 03/05/2017 27/05/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi