Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BSP
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Khu công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam nông, tỉnh Phú Thọ
(0210) 3650 688
2600393941
Bùi Văn Thiềng - Giám đốc
Trần Thị Liên - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
10/08/2016
125.000.000
12.500.000
12.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/04/2019 23/04/2019 16/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 01/03/2019 04/03/2019 23/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/11/2018 13/11/2018 14/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 04/05/2018 07/05/2018 26/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 27/03/2018 28/03/2018 15/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 04/01/2018 05/01/2018 25/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 7 bản ghi
  Tổng số 22 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>