Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BOT
CTCP BOT Cầu Thái Hà
Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
024 6266 9797
1001045855
Ngô Tiến Cương - Chủ tịch HĐQT
Ngô Tiến Cương - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
14/02/2019
400.000.000
40.000.000
40.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu