Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BMG
CTCP May Bình Minh
440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
028 3553 3358
0301886832
Võ Quốc Hào - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Tuấn - Chánh văn phòng
Bình thường
Hoạt động
25/12/2018
52.920.000
5.292.000
5.292.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu