Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BMG
CTCP May Bình Minh
440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
028 3553 3358
0301886832
Võ Quốc Hào - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Tuấn - Chánh văn phòng
Bình thường
Hoạt động
25/12/2018
52.920.000
5.292.000
5.292.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/04/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/05/2019 09:08 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 1 bản ghi