Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BMF
CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Số 255B, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0251.381.9431
3600661303
Nguyễn Võ Trường Sơn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Võ Trường Sơn - Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
16/04/2018
20.798.000
2.079.800
2.079.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu