Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BMD
CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận
Số 578 Trần Hưng Đạo, P. Đức Long, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
0623 819 572
3400861721
Trần Mạnh - Chủ tịch HĐQT
Trần Mạnh - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
14/06/2017
27.532.800
2.753.280
2.753.280
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/07/2018 20/07/2018 20/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/05/2018 30/05/2018 30/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/08/2017 07/08/2017 31/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/04/2018 08:46 Báo cáo thường niên 2017
2 19/04/2018 14:00 Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính
3 05/04/2018 14:58 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 3 bản ghi