Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BLU
Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu
41 Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
0291 3825721
27/QĐ-UBND
Bình thường
Niêm yết mới
25/02/2019
0
1.337.600
1.337.600
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu