Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BHT
CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Số 99 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
04 6286 5483
0200630129
Nguyễn Văn Thưởng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Tạ Văn Tú - Thư ký Hội đồng quản trị
Bình thường
Niêm yết mới
08/06/2018
60.000.000
4.565.000
4.565.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu