Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BHK
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài
Số 40 - Thị Trấn Kim Bài - Thanh Oai - TP Hà Nội
0243 387 3036
0500293795
Phạm Văn Khánh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Thị Thơm - Phó phòng hành chính
Bình thường
Niêm yết mới
05/04/2018
39.860.000
3.986.000
3.986.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu