Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCM
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0274.3822655
3700145020
Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/02/2018
10.125.811.000
23.469.000
23.469.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu