Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCM
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0274.3822655
3700145020
Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/02/2018
10.125.811.000
23.469.000
23.469.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 02/05/2018 12:58 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018
2 29/04/2018 07:31 Báo cáo tài chính quý 1/2018
    Tổng số 2 bản ghi