Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BBT
CTCP Bông Bạch Tuyết
550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM
0283 765 2516
0300715584
Võ Thị Bích Thủy - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Võ Thị Bích Thủy - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/06/2018
68.400.000
6.840.000
6.840.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu