Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BAL
CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
Số 38 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
0225 3837 257
0200159453
Nguyễn Văn Đọ - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Đõ Thị Lan Thủy - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
12/01/2018
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 30/03/2018 02/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/04/2018 13:27 Báo cáo thường niên 2017
2 03/04/2018 09:45 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 2 bản ghi