Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BAL
CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
Số 38 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
0225 3837 257
Nguyễn Văn Đọ - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Đõ Thị Lan Thủy - Kế toán
Bình thường
Niêm yết mới
12/01/2018
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu