Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AVF
CTCP Việt An
Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
0763-932545
1600720555
Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc
Tống Duy Minh - Trợ lý Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
18/06/2015
433.380.000
43.338.000
43.338.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2018 04/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/06/2017 06/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi