Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ATA
CTCP NTACO
Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
076. 393 1477
5203000066
Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
Vương Kim Quyên - Nhân viên
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/02/2017
119.999.980
11.999.998
11.999.998
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/01/2018 03/01/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi