Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ART
Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex
Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
02439368366
01/GPĐC-UBCK
Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/09/2018
969.225.090
96.922.509
96.922.509
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/07/2018 20/07/2018 Trả cổ tức bằng CP
2 19/07/2018 20/07/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 19/01/2018 22/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/10/2017 30/10/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 4 bản ghi