Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ART
Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex
Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
01/GPĐC-UBCK
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Tiến Đông - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
02/08/2017
310.500.000
31.050.000
31.050.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/01/2018 22/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/10/2017 30/10/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi