Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ADP
CTCP Sơn Á Đông
1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8
(84.8) 855 2689 – 980 2198 – 980 2452
0302066222
NGUYỄN THỊ NHUNG - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
Lê Đình Quang - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
02/02/2010
153.599.140
15.359.914
15.359.914
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/11/2018 29/11/2018 13/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/09/2018 26/09/2018 10/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/06/2018 29/06/2018 12/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/03/2018 30/03/2018 21/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/03/2018 30/03/2018 19/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 07/12/2017 08/12/2017 22/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
7 28/09/2017 29/09/2017 16/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
8 26/06/2017 27/06/2017 24/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
9 20/03/2017 21/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
10 20/03/2017 21/03/2017 20/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 10 bản ghi
  Tổng số 19 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>