Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACS
CTCP Xây lắp Thương mại 2
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
083 899 4461
0300584155
Đinh Viết Duy - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Trần Ngọc Giáp - Trưởn ban Trợ lý
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
13/07/2017
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2019 01/04/2019 03/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/02/2019 18/02/2019 04/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/04/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/04/2019 16:15 Báo cáo tài chính năm 2018
2 27/04/2018 09:23 Báo cáo tài chính năm 2017
3 27/04/2018 09:16 Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty mẹ
    Tổng số 3 bản ghi