Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACE
CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Quốc Lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên
076 3931 183
1600669108
Lê Duy Cửu - Giám đốc
Trịnh Tấn Đệ - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/11/2009
30.507.810
3.050.781
3.050.781
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/08/2018 27/08/2018 25/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 26/03/2018 27/03/2018 24/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/03/2018 27/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/08/2017 28/08/2017 21/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 13/03/2017 14/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/03/2017 14/03/2017 18/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi