Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AC4
CTCP ACC-244
164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
043 5651 528
0104598666
Nguyễn Anh Tuân - Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thu Trang - Phó trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
08/02/2017
29.408.620
2.940.862
2.940.862
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2019 20/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/05/2018 23/05/2018 18/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/03/2018 16/03/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/05/2017 25/05/2017 19/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi