Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AC4
CTCP ACC-244
164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
043 5651 528
Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thu Trang - Phó trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh
Bình thường
Hoạt động
08/02/2017
29.408.620
2.940.862
2.940.862
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/05/2017 25/05/2017 19/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/03/2017 22/03/2017 26/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 02/08/2017 16:14 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017
2 29/05/2017 14:19 Báo cáo thường niên 2016
3 13/05/2017 10:27 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 3 bản ghi