Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ABR
CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt
274B Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
0286 292 8618
0312080709
Trương Thị Vân - Phó chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc
Trương Thành Hưng - Ủy viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
12/06/2018
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu