Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ABI
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp
343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
84-476222555
Hoàng Thị Tính - Tổng Giám Đốc
Hoàng Thị Tính - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/07/2009
380.000.000
36.841.800
38.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2017 15/03/2017 12/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/03/2017 15/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi