Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ABI
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp
343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
84-476222555
38/GP/KDBH
Hoàng Thị Tính - Tổng Giám Đốc
Hoàng Thị Tính - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/07/2009
380.000.000
36.841.800
38.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/03/2019 15/03/2019 10/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/03/2018 15/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/03/2018 15/03/2018 10/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi