Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ABC
CTCP Truyền thông VMG
Tòa nhà Viễn Đông, số 36 HOàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
04.35378820
0101883619
Trần Bình Dương - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thu Thủy - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/08/2016
203.930.000
20.393.000
20.393.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/06/2019 26/06/2019 10/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/04/2018 16/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 12/07/2017 13/07/2017 27/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi