Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AAS
CTCP Chứng khoán SmartInvest
Tầng 3, Số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
0243 573 9769
07/GPĐC-UBCK
Ngô Thị Thùy Linh - Tổng Giám đốc
Lưu Bích Ngọc - Chuyên viên tư vấn tài chính
Bình thường
Hoạt động
23/07/2020
310.000.000
31.000.000
31.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/12/2020 14/12/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/08/2020 16:31 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
2 23/07/2020 09:14 Báo cáo tài chính năm 2019
3 23/07/2020 08:59 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
    Tổng số 3 bản ghi