Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
A32
CTCP 32
Số 170 Quang Trung, Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí MInh, Việt Nam
028 940 416
0300517896
Vũ Xuân Tạo - Chủ tịch HĐQT
Vũ Xuân Tạo - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/10/2018
68.000.000
6.800.000
6.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/01/2019 09/01/2019 21/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 26/12/2018 15:13 Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Tổng số 1 bản ghi