Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
A32
CTCP 32
Số 170 Quang Trung, Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí MInh, Việt Nam
028 940 416
0300517896
Vũ Xuân Tạo - Chủ tịch HĐQT
Vũ Xuân Tạo - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/10/2018
68.000.000
6.800.000
6.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/04/2019 17/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/01/2019 09/01/2019 21/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 14/03/2019 13:41 Báo cáo thường niên 2018
2 11/03/2019 10:27 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 2 bản ghi