Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
YTC
CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
181 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3
02839304372
0302366480
Trịnh Đào Cung - Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc
Trịnh Đào Cung - Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
03/08/2017
30.800.000
3.080.000
3.080.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/12/2019 23/12/2019 15/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/07/2019 24/07/2019 19/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/04/2019 02/05/2019 25/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 15/01/2019 16/01/2019 28/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/07/2018 30/07/2018 09/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 03/05/2018 04/05/2018 26/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 02/02/2018 05/02/2018 12/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/04/2019 13:38 Báo cáo thường niên 2018
2 10/04/2019 09:36 Báo cáo tài chính năm 2018
3 19/04/2018 15:40 Báo cáo thường niên 2017
4 05/04/2018 06:35 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi