Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
XMC
CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông,
84 247 3038866
0500443916
Bùi Khắc Sơn - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/06/2019
577.411.140
57.739.354
57.741.114
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/01/2020 16/01/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 1 bản ghi